Cơ quan thường trực: UBND xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ