Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 437 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Văn Vui

Chủ tịch

0985538282

2.

Phùng Xuân Tỵ

Phó Chủ tịch

0986171421