Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 362 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Xuân Thịnh

Bí thư Đoàn TN

0397473079

2.

Nguyễn Đức Thủy

Chủ tịch hội nông dân

0968257615

3.

Nguyễn Văn Tâm

Chủ tịch ccb

0979844053

4.

Đinh Xuân Hải

Trưởng công an x

0984106331

5.

Đinh Văn Chuyền

Tư pháp – Hộ tịch

0346272778

6.

Phùng Quốc Đoàn

Tư pháp – hộ tịch

0394831181

7.

Nguyễn Văn Hoàn

Văn phòng – thống kê

0972090303

8.

Đinh Thị Thu Hiền

Văn phòng – thống kê

0982582493

9.

Đinh Thị Nguyệt

Kế toán – tài chính

0974365979

10.

Hoàng Ngọc Minh

Kế toán – tài chính

0962286978

11.

Lê Thị Hồng Nguyên

Văn phòng – thống kê

0942175003

12.

Ngọc Đình Thắng

Địa chính - GTXD

0343568282

13.

Đinh Đức Tài

Địa chính - GTXD

0347816880

14.

Đinh Quang Kim

VHXH

0974732032

15.

Hà Thị Châu Giang

VHXH

0972264175