Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 368 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Tiên Hoàng

Chủ tịch HĐND

0989492800

2.

Đinh Ngọc Khuyên

Phó chủ tịch HĐND

0915173443