Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 510 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Quốc Tuấn

Bí thư Đảng ủy

0979734444

2.

Đinh Tiên Hoàng

P. Bí thư Đảng ủy

0989492800

3.

Nguyễn Văn Vui

P. Bí thư Đảng ủy

0985538282